Nieuwsberichten bestuur, januari 2017

Nieuwsberichten bestuur, januari 2017

Ook in 2017 zal het bestuur van de huurdersvereniging Puntegale de huurders informeren over de zaken die het gebouw Puntegale betreffen. Per januari is Leo, na 6 maanden door de "Flexwet" noodzakelijke afwezigheid, weer de servicemedewerker voor de Puntegale.

Sneeuwploeg
In de afgelopen weken van kou en gladheid heeft een groep bewoners de entrees en het parkeerdek regelmatig gestrooid om ongelukken te voorkomen. Dank voor de bewoners die zich hiervoor hebben ingezet en nog zullen inzetten!

Digitale televisie
Stadswonen heeft recentelijk werkzaamheden laten uitvoeren aan het TV-netwerk. Huurders met een televisie met een digitale ontvanger (DVB-C) kunnen nu ook de digitale zenders uit het basispakket van Ziggo bekijken. Op onze website tref je hier meer informatie over aan http://www.puntegaalstraat.com/nl/nieuws/werkzaamheden-signaal-digitale-tv

ALV 22 maart
De jaarlijkse algemene ledenvergadering is op woensdag 22 maart, op de zesde verdieping in het gebouw. De agenda en bijbehorende stukken zullen twee weken van te voren op de website staan. Alle huurders van het gebouw zijn uitgenodigd om met het bestuur in gesprek te gaan over ons woongebouw.

Lenteborrel
In april zal het bestuur een Lenteborrel organiseren, alle huurders zijn hiervoor uitgenodigd.

Vuilnis
De vuilnisbakken op het parkeerdek zijn voor veel bewoners en Leo een punt van ergernis, aangezien niet alle vuilnis, papier en glas goed worden weggegooid.

Indien vuilnis fout wordt aangeboden brengt dit meerkosten met zich mee om het te laten opruimen. Die kosten worden doorberekend in de servicekosten van iedere bewoner, hetzij de dader niet traceerbaar is om daarop de kosten direct te verhalen. Daarom vragen wij je aandacht om niet nonchalant met afval om te gaan, zoals bijvoorbeeld oud papier buiten de container plaatsen, maar dit altijd volgens de regels aan te bieden.  

Zie voor meer informatie http://www.puntegaalstraat.com/nl/afval-en-grofvuil

Grof vuil
Ook wordt er regelmatig grof vuil geplaatst bij de vuilcontainer of in de gangen van het gebouw zelf. Dit is NIET de bedoeling. Bel hiervoor zelf de Roteb om je spullen te laten ophalen of maak online een afspraak.

Het bestuur is voornemens om eenmaal per maand een afspraak te maken bij de Roteb voor het ophalen van het grofvuil voor het gehele gebouw. Hou de website en Facebook in de gaten voor de betreffende vrijdag.

Spullen weggeven?
Ben je uitgekeken op je eigen spullen en denk je dat een medebewoner het nog een tweede leven kan geven? Plaats dan een berichtje op de Facebook site van de vereniging en/of de website. Gebruik niet de gangen van het gebouw om je spullen neer te zetten.

Boeken, tijdschriften en dvd's/cd’s kunnen in de ruilkast in het atrium geplaatst worden. Neem ook weer een boek, dvd of tijdschrift mee uit de kast.

 

 

Tags: