Nieuwsbrief Vereniging Puntegale, mei 2017

Nieuwsbrief

In de nieuwsbrief van de Vereniging aandacht voor de uitbreiding van het bestuur, de algemene ledenvergadering, de Lenteborrel, zoeken we vrijwilligers voor open monumentendag, delen we de zienswijze over de komst van Little C en wordt de papierbak een keer vaker geleegd. 

 

Nieuwe bestuursleden gevonden

Per half maart is de samenstelling van het bestuur gewijzigd; Madhoe en Michiel zijn gestopt als bestuurslid vanwege andere prioriteiten. We zijn Madhoe en Michiel erg dankbaar voor hun inzet voor het gebouw de afgelopen jaren. Nyree, Willem en Kees zijn toegetreden als bestuurslid. Nyree en Kees als algemeen bestuurslid en Willem als penningmeester. Meer weten over deze nieuwe bestuursleden? Zie http://www.puntegaalstraat.nl/nl/vereniging/bestuurWelkom Nyree, Kees en Willem!

 

Algemene Ledenvergadering 

De algemene ledenvergadering was dit jaar op 22 maart jongstleden. Een tiental bewoners waren aanwezig bij de toelichting van het bestuur over de activiteiten in 2016, inhoudelijk en financieel, en een vooruitblik op de activiteiten in 2017, inhoudelijk en financieel. Het verslag van de vergadering tref je binnenkort op de site van de vereniging aan. 

 

Lenteborrel succes

Op goede vrijdag werd de Lenteborrel gehouden in het atrium. Door een goede opkomst aan bewoners was het een gezellige avond. Een volgende borrel zal op zaterdag 9 september plaatsvinden, na afloop van de Open Monumentendag. In de zomer zal in juni of juli ook nog een borrel worden georganiseerd, de datum wordt via de website en facebook gecommuniceerd, hou deze in de gaten.  

 

Vrijwilligers Open Monumentendag gezocht

Voor de Open Monumentendag op zaterdag 9 september is het bestuur op zoek naar vrijwilligers. Bewoners die op die dag het gebouw waarin ze wonen willen laten zien aan ruim 200 bezoekers. Gedurende de hele dag worden bezoekers in kleine groepjes middels een rondleiding door het gebouw geleid en hierbij vertel je over het wonen in het gebouw. Aanmelden als vrijwilliger kan via bestuur@puntegaalstraat.nl.

 

Bouw Little C en zienswijze Vereniging  

Op onze Facebook pagina en website is de nodige informatie verstrekt over de aankomende bouw van Little C, naast de Hogeschool Rotterdam, net over de sluis. Het bestuur heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om haar zienswijze te geven aan de gemeente middels een brief. De zienswijze ging met name over toename van verkeer waardoor de luchtkwaliteit nog meer zal afnemen. Ook de verwachte geluidsoverlast door verkeer en horeca en betrokkenheid bij inrichting groenvoorziening rondom Little C richting de Puntegale is genoemd in de zienswijze. De zienswijze tref je onder aan het bericht aan. Er is nog geen inhoudelijke reactie ontvangen van de gemeente. 

 

Papiercontainer vaker geleegd

De papiercontainer wordt na lobby van Stadswonen en Leo inmiddels 3 keer per week geleegd in plaats van 2 keer; op maandag, woensdag en vrijdag. 

 

Website puntegaalstraat.nl

De website van de vereniging is uitsluitend nog te benaderen via www.puntegaalstraat.nlDe .com variant is binnenkort niet meer te gebruiken.