Afrekening servicekosten Puntegale 2016

  • Posted on: 31 mei 2017
  • By: Willem

Op 11 mei jongstleden zijn Willem en Jochem (Penningmeester en algemeen bestuurslid Vereniging Puntegale) bij Stadswonen geweest voor het doornemen van de afrekening servicekosten over 2016. Wij hebben de tijd die Joyce de Regt van Stadswonen heeft geïnvesteerd in de mondelinge toelichting, de inzage in de facturen en de beantwoording van vragen als zeer positief ervaren. 

Bevindingen 

Naar mening van het bestuur is Stadswonen in staat geweest om een helder en transparant overzicht van de servicekosten van het gebouw over het jaar 2016 te geven. In 2016 zijn de servicekosten bijna 10% lager uitgevallen dan begroot, wat neerkomt op een bedrag van € 33.962. Hiermee is het verschil tussen voorschotten en werkelijke kosten ongeveer gehalveerd ten opzichte van het voorgaande jaar. De totale servicekosten zijn in 2016 gestegen met circa 1,3% ten opzichte van 2015, wat neerkomt op € 4.531. De totale voorschotten zijn in 2016 gedaald met 6% ten opzichte van 2015.

De meeste posten verschillen qua daadwerkelijke kosten weinig ten aanzien van de begrote kosten. De relatief en ook kwantitatief grootste verschillen zaten beiden in de posten verwarming, water en energie algemene ruimte. Voor de post verwarming waren de voorschotten ruim (83%) meer dan de kosten. Daar staat tegenover dat de voorschotten voor water veel te laag waren (-59%). Dit is ontstaan doordat Stadswonen in 2015 de kosten voor het verwarmen van water verplaatst heeft van de post verwarming naar de post water. Hierdoor zijn de kosten voor verwarming dus gedaald en de kosten voor water gestegen. Deze daling bij de ene post is dus in absolute zin een stijging op de andere post. Daarnaast is de post energie algemene ruimte welke bestaat uit elektra, water en verwarming voor de gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw wederom een relatief groot overschot. Dit is mede te danken aan wederom een relatief zachte winter. Daardoor zijn de daadwerkelijke kosten nagenoeg gelijk gebleven.

Begroting 2017/2018 

In de begroting voor de Puntegale valt voornamelijk op dat de voorschotten voor water meer dan verdubbeld zijn. Dit is een direct gevolg van het verplaatsen van de kosten voor het verwarmen van water van de post verwarming naar de post water. Daar staat dus tegenover dat de voorschotten voor verwarming ook flink zijn verlaagd. Hoewel er per post dus relatief best grote verschuivingen zijn in de begroting, is het totaal van de voorschotten van de Puntegale met deze wijzigingen vrijwel gelijk gebleven. De voorschotten voor individuele bewoners kunnen uiteraard afwijken van bovenstaande trend.

Te hoog of te laag bedrag per maand? 

Huurders kunnen indien er sprake is van een structureel te hoog of te laag voorschotbedrag aan servicekosten op individuele basis bij Stadswonen een aanvraag doen voor aanpassing hiervan. Hiermee kun je als huurder voorkomen dat je iedere maand te veel of juist te weinig betaalt waardoor je bij de afrekening flink moet bijbetalen of flink terugkrijgt. Zeker als je moet bijbetalen kan het nuttig zijn om het maandelijkse voorschot te verhogen zodat je de kosten gelijkmatig verdeelt en niet bij de afrekening voor een hoog bedrag komt te staan. 

De individuele afrekening
De individuele afrekening servicekosten 2016 zal door Stadswonen voor 1 juli aanstaande aan de (ex-) huurders worden verstuurd. Voor vragen over de individuele afrekening servicekosten kunnen huurders zelf contact opnemen met Stadswonen.

Leon.. (niet gecontroleerd)
afbeelding van Anoniem

Ik moet even kwijt dat onze warmwater kosten weer schrikbarend hoog zijn en ik heb dit keer wat meer onderzoek gedaan dan vorig jaar. Volgens mijn berekening word ons meer in rekening gebracht dan volgens de warmtewet mag.

Onze warmwater kosten zijn 736,-, met een verbruik van 49 m3. De warmwater wet stelt dat de maximum tarieven zijn: 276,13 vast, en 22,66 per GJ. Onder andere Nuon stelt dat je 0,21 GJ kwijt bent aan 1 m3 warm water. In mijn berekening ben ik uitgegaan van 0,25 GJ per m3 warm water.

0,25x49 = 12,25
12,25x22,66 = 277,58
277,58 + vast 276,13 = 553,71
553,71 + 24,97 meet tarief = 578,68
736 - 578,68 = verschil van 157,32

Natuurlijk is het slechts 157,32, maar vermenigvuldig dit maar eens met enkel de honderden huishoudens in de Puntegaalstraat.

Ik hoor graag hoe het bestuur hier over denkt, en wat er aan gedaan kan worden.

Meer informatie:
​​https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/energiebedrijven/warmte/warmtetarieven/

Willem
afbeelding van Willem

Beste Leon,

dank voor je reactie.

Het tarief per kubieke meter warm water bestaat uit enerzijds uit de kosten van water (€ 2,53 / m3 water) en de kosten voor het verwarmen van het water. De kosten voor warmte worden door Eneco uitgesplitst in verwarming (dus het verwarmen van de wonineg) en warm water. SW is voor de berekening van de kosten van het verwarmen van warm water uitgegaan van het totaal aantal kubieke meter warm water dat verwarmt wordt gedeelte door de hoeveelheid warmte die daar voor nodig is. Per kubieke meter water is dan 0,466 GJ warmte nodig.

Als ik je berekening dan nog eens doe zit SW onder de door de ACM vastgestelde tarieven:

0,466 x 49 = 22,86 GJ/m3
22,86 x 22,66 = € 517,97
517,97 + 24,97 + 276,13 = € 819,07

In ieder geval zijn de door SW gehanteerde tarieven gebaseerd op werkelijke kosten. Mocht je naar aanleiding van bovenstaande nog steeds menen te veel te hebben betaald, raad ik je aan contact op te nemen met SW.

Ik hoop dat dit je vraag beantwoord.

 

Reactie toevoegen