Aankondiging ALV

Beste leden van de huurdersvereniging Puntegale,

via deze weg willen wij jullie uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering 2012. Deze zal gehouden worden op donderdag 19 april om 20:00u in de vergaderruimte op de 6e etage.

De agendapunten die behandeld gaan worden:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Jaarverslag 2011
 4. Aftreden/ décharge Voorzitter; Ton Vink en
 5. Algemeen bestuurslid Activiteiten; Sarah-Jane Earl
 6. Aanstellen Voorzitter en Algemeen bestuurslid Activiteiten
 7. Groot onderhoud
 8. Vendingmachine
 9. Voorstellen Huismeester
 10. Rondvraag (w.v.t.t.k.)
 11. Sluiting

Komt allen!

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de huurdersvereniging Puntegale