Uitslag enquête invulling schoonmaak en beheer

Begin februari is er een enquête verspreid waarin bewoners hun voorkeur konden aangeven voor de invulling van schoonmaak- en beheerwerkzaamheden. Dit nadat Vestia Rotterdam Stadswonen het bestuur van vereniging Puntegale had gevraagd een keuze te maken.

De keuze bestond uit:

1. Teruggaan naar één servicemedewerker (situatie 2012 en eerder) die verantwoordelijk is voor schoonmaak en beheer, waarbij alle werkzaamheden door VLS worden uitgevoerd.

2. De huidige situatie (sinds januari 2013) handhaven, waarbij schoonmaak en beheer gesplist is in twee medewerkers. Schoonmaak wordt uitgevoerd door VLS en beheer door een medewerker van 65plus uitzendbureau.

Er hebben 74 huurders gereageerd. Hiervan hebben er 44 aangegeven voor optie 2 te kiezen, 2 hebben blanco gestemd en 28 hebben aangegeven voor optie 1 te kiezen.

Op basis van deze uitslag zal het bestuur van vereniging Puntegale aan Vestia Rotterdam Stadswonen kenbaar maken dat de huurders van de Puntegale voor optie 2 kiezen. De huidige invulling (sinds jan 2013) blijft gehandhaaft, waarbij schoonmaak en beheer gesplitst is in twee medewerkers. Dit levert tevens een kostenvoordeel op voor huurders ten opzichte van de situatie van 2012 en eerder.

Het dossier rondom schoonmaak en beheer is hiermee gesloten.