nieuws

Nieuwsberichten bestuur, januari 2017

  • Posted on: 30 januari 2017
  • By: Madhoe

Nieuwsberichten bestuur, januari 2017

Ook in 2017 zal het bestuur van de huurdersvereniging Puntegale de huurders informeren over de zaken die het gebouw Puntegale betreffen. Per januari is Leo, na 6 maanden door de "Flexwet" noodzakelijke afwezigheid, weer de servicemedewerker voor de Puntegale.

Sneeuwploeg
In de afgelopen weken van kou en gladheid heeft een groep bewoners de entrees en het parkeerdek regelmatig gestrooid om ongelukken te voorkomen. Dank voor de bewoners die zich hiervoor hebben ingezet en nog zullen inzetten!

Digitale televisie
Stadswonen heeft recentelijk werkzaamheden laten uitvoeren aan het TV-netwerk. Huurders met een televisie met een digitale ontvanger (DVB-C) kunnen nu ook de digitale zenders uit het basispakket van Ziggo bekijken. Op onze website tref je hier meer informatie over aan http://www.puntegaalstraat.com/nl/nieuws/werkzaamheden-signaal-digitale-tv

ALV 22 maart
De jaarlijkse algemene ledenvergadering is op woensdag 22 maart, op de zesde verdieping in het gebouw. De agenda en bijbehorende stukken zullen twee weken van te voren op de website staan. Alle huurders van het gebouw zijn uitgenodigd om met het bestuur in gesprek te gaan over ons woongebouw.

Lenteborrel
In april zal het bestuur een Lenteborrel organiseren, alle huurders zijn hiervoor uitgenodigd.

Vuilnis
De vuilnisbakken op het parkeerdek zijn voor veel bewoners en Leo een punt van ergernis, aangezien niet alle vuilnis, papier en glas goed worden weggegooid.

Indien vuilnis fout wordt aangeboden brengt dit meerkosten met zich mee om het te laten opruimen. Die kosten worden doorberekend in de servicekosten van iedere bewoner, hetzij de dader niet traceerbaar is om daarop de kosten direct te verhalen. Daarom vragen wij je aandacht om niet nonchalant met afval om te gaan, zoals bijvoorbeeld oud papier buiten de container plaatsen, maar dit altijd volgens de regels aan te bieden.  

Zie voor meer informatie http://www.puntegaalstraat.com/nl/afval-en-grofvuil

Grof vuil
Ook wordt er regelmatig grof vuil geplaatst bij de vuilcontainer of in de gangen van het gebouw zelf. Dit is NIET de bedoeling. Bel hiervoor zelf de Roteb om je spullen te laten ophalen of maak online een afspraak.

Het bestuur is voornemens om eenmaal per maand een afspraak te maken bij de Roteb voor het ophalen van het grofvuil voor het gehele gebouw. Hou de website en Facebook in de gaten voor de betreffende vrijdag.

Spullen weggeven?
Ben je uitgekeken op je eigen spullen en denk je dat een medebewoner het nog een tweede leven kan geven? Plaats dan een berichtje op de Facebook site van de vereniging en/of de website. Gebruik niet de gangen van het gebouw om je spullen neer te zetten.

Boeken, tijdschriften en dvd's/cd’s kunnen in de ruilkast in het atrium geplaatst worden. Neem ook weer een boek, dvd of tijdschrift mee uit de kast.

 

 

Tags: 

Nieuwsberichten bestuur Puntegale, oktober 2016

  • Posted on: 10 oktober 2016
  • By: Madhoe

 

 

 

 


 

Internet via Kennisglas.
Alle bewoners in de Puntegale en van Stadswonen zijn (of worden op korte termijn) op snel internet van Kennisglas aangesloten. De kosten hiervan bedragen 1 euro per maand, welke middels een voorschot in de servicekosten wordt verrekend. De verwachting nu is dat het per 1 december a.s. wordt geïntroduceerd in de betaling van de servicekosten. Hierover volgt nog nader bericht van Stadswonen.


Afrekening servicekosten.
In augustus heeft het bestuur gecommuniceerd dat er nog een correctie komt op de servicekosten over 2015. Tot op heden is Stadswonen bezig met deze correctie. 


Ruilboekenkast.
In de algemene bewonersvergadering in maart is het idee geopperd van een gezamenlijke ruilboekenkast voor en door de bewoners. Na overleg met Stadswonen is in september een boekenkast geplaatst in het atrium. Huurders kunnen hun boeken, cd's of dvd's ruilen met hetgeen in de boekenkast staat. 
 

Glasbewassing.
Vanaf 10 oktober is firma Driesprong weer begonnen met de tweejaarlijkse glasbewassing. Let op de communicatie hierover via Stadswonen. Het is belangrijk dat schuttingen en tuinmeubelen weggehaald worden zodat de glazenwassers vrije doorgang hebben op de doorloop balkons. Dit betreft niet alleen je eigen ramen maar ook die van de buren.
 

Fietsenactie.
De jaarlijkse fietsenactie start half oktober. Let er op dat je een gele sticker op je fiets plakt, mocht je deze willen behouden. Extra stickers zijn te verkrijgen bij de servicemedewerker.


[Niet iedereen] Vervangen koud water meters woning/bedrijfsruimte.
Bij enkele woningen en bedrijfsruimtes zullen vanaf 17 oktober meters worden vervangen. De betreffende woningen ontvangen bericht per post en mail. 
 

Borrel voor huurders.
Op zondag 30 oktober organiseert het bestuur van Vereniging Puntegale wederom een borrel voor de huurders van de Puntegale. Vanaf 15.30 uur zijn alle huurders welkom in het Atrium. 


Open Monumentendag 2016.
Open Monumentendag vond plaats op 10 september en het was weer een groot succes. We mochten veel bezoekers verwelkomen op deze zonnige dag en de borrel aan het einde van de dag was ook erg gezellig. Wij bedanken de fantastische vrijwilligers en gezellige buren die een kijkje kwamen nemen!


Voor in de agenda.
De jaarlijkse kerst/oudjaarsborrel is dit jaar op 29 december vanaf 17 uur, wederom in het Atrium.

Nieuwsberichten bestuur Puntegale, augustus

  • Posted on: 1 augustus 2016
  • By: Iris

 

 

 

 

 

 

Vanaf heden wil het bestuur elke maand een nieuwsbericht op de website plaatsen om de huurders te informeren over actuele zaken rondom de Puntegale. 

Servicekosten 2015
Update 2 augustus: Het bestuur van de Vereniging heeft doorgekregen dat de afrekening deze week de deur uit gaat. De vertraging is ontstaan vanwege problemen met het opnemen van de meterstanden in de brief.

Deuren naar atrium
De deuren naar het atrium zijn vanaf heden weer overdag open en toegankelijk voor de bezoekers van de bedrijven in het atrium. De interne liften zijn sinds de afronding van het sleutelproject zonder sleutel niet meer toegankelijk. 

Verhuur kantoorruimte op parkeerdek, voormalig brandweerkazerne
De kantoorruimte op het parkeerdek, tussen eerste en tweede deur, is per 1 augustus verhuurd aan het Scheepvaart en Transport College (STC). Stadswonen stuurt alle bewoners hierover nog nadere bericht. 

Vrijwilligers gezocht voor Open Monumentendag
10 september is Open Monumentendag. Gebouw Puntegale staat die dag open voor bezoekers om een kijkje te nemen in het voormalige Belastingkantoor. Ook zal de Paternosterlift die dag in werking worden gezet. 
Vind je het leuk om die dag te vertellen over de Puntegale en enkel rondleidingen te geven? Meld je dan aan als vrijwilliger via bestuur@puntegaalstraat.nl

Bewonersborrel op 10 september vanaf 16 uur 
Na afloop van de Open Monumentendag op 10 september a.s. organiseert het bestuur een borrel voor alle huurders in het atrium. Iedereen is welkom!