puntegale

Input voor zienswijze bestemmingsplan Coolhaven

 • Posted on: 5 april 2017
 • By: Madhoe

Op 23 maart jl. was er in de Machinist een inloopavond georganiseerd om de plannen voor de bouw van een aantal woontorens voor zeker 250 woningen naast de Hogeschool Rotterdam op de G.J. de Jonghweg nader toe te lichten. Zie ook http://www.littlecoolhaven.nl.

Het bestuur verneemt graag zo snel mogelijk of en zo ja welke zienswijze bewoners kenbaar maken of hebben gemaakt naar aanleiding van het bestemmingsplan Coolhaven. De deadline hiervoor is 13 april 2017.

Mailen kan naar bestuur [at] puntegalstraat.nl

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-11405.html

Oproep, kom in actie voor nieuwe ondergrondse containers

 • Posted on: 5 april 2017
 • By: Madhoe

Op het parkeerdek van de Puntegale staan containers voor huishoudelijk afval, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen ‘gewoon’ huishoudelijk afval, oud papier en glas. De Roteb komt meerdere dagen per week langs om het afval op te halen. Helaas komt het nog steeds vaak voor dat de bakken vol of klem zitten met als gevolg dat afval naast de containers beland. De capaciteit van de containers is niet voldoende.

De containers zijn in beheer van de Gemeente Rotterdam. De Gemeente is sinds 2016 bezig om oa. ondergrondse containers te vervangen. Het bestuur heeft door de jaren heen constant bij Stadswonen er op aangedrongen om "onze" containers aan te dragen voor urgente vervanging maar helaas is dit niet voldoende gebleken, of wordt de urgentie niet gevoeld nu bewoners zelf geen meldingen maken bij de Gemeente hiervan.

Het bestuur roept bewoners op om bij de Gemeente zelf verzoeken in te dienen met de vraag om vervanging van de containers. Hoe meer meldingen de Gemeente heeft, hoe meer de urgentie hopelijk wordt gevoeld en de gedeelde ondergrondse containers van de Puntegale en Parkhaven (snel) worden vervangen. 

Zo maak je een melding:

 1. Ga naar deze website ;
 2. Kies de categorie "Afvalcontainers/prullenbakken " en sub-categorie "restafvalcontainer vol";
 3. Kies het adres: "Puntegaalstraat" of "Kees van Dongenhof" met huisnummer 0 en bij in de buurt van, schrijf je "Gedeeld parkeerterrein woongebouwen Puntegaalstraat en Parkhaven";
 4. Als aanvullende beschrijving kun je bijvoorbeeld iets met de volgende strekking noteren: Regelmatig vuil, papier en flessen naast de containers. Vol of omdat de openingen te klein en dus verstopt zijn. Graag willen wij half verdiepte afval- en papiercontainers met grotere openingen passende bij de doelstellingen die de Gemeente Rotterdam gesteld heeft ten aanzien van een schonere stad.

Met elkaar komen we steeds een stapje dichter bij een schonere Puntegale.

 

Zie voor meer informatie ook de volgende links: Persbericht Gemeente Rotterdam: Rotterdam investeert fors in een schone stad en Afval en grofvuil   

Nieuwsberichten bestuur Puntegale, oktober 2016

 • Posted on: 10 oktober 2016
 • By: Madhoe

 

 

 

 


 

Internet via Kennisglas.
Alle bewoners in de Puntegale en van Stadswonen zijn (of worden op korte termijn) op snel internet van Kennisglas aangesloten. De kosten hiervan bedragen 1 euro per maand, welke middels een voorschot in de servicekosten wordt verrekend. De verwachting nu is dat het per 1 december a.s. wordt geïntroduceerd in de betaling van de servicekosten. Hierover volgt nog nader bericht van Stadswonen.


Afrekening servicekosten.
In augustus heeft het bestuur gecommuniceerd dat er nog een correctie komt op de servicekosten over 2015. Tot op heden is Stadswonen bezig met deze correctie. 


Ruilboekenkast.
In de algemene bewonersvergadering in maart is het idee geopperd van een gezamenlijke ruilboekenkast voor en door de bewoners. Na overleg met Stadswonen is in september een boekenkast geplaatst in het atrium. Huurders kunnen hun boeken, cd's of dvd's ruilen met hetgeen in de boekenkast staat. 
 

Glasbewassing.
Vanaf 10 oktober is firma Driesprong weer begonnen met de tweejaarlijkse glasbewassing. Let op de communicatie hierover via Stadswonen. Het is belangrijk dat schuttingen en tuinmeubelen weggehaald worden zodat de glazenwassers vrije doorgang hebben op de doorloop balkons. Dit betreft niet alleen je eigen ramen maar ook die van de buren.
 

Fietsenactie.
De jaarlijkse fietsenactie start half oktober. Let er op dat je een gele sticker op je fiets plakt, mocht je deze willen behouden. Extra stickers zijn te verkrijgen bij de servicemedewerker.


[Niet iedereen] Vervangen koud water meters woning/bedrijfsruimte.
Bij enkele woningen en bedrijfsruimtes zullen vanaf 17 oktober meters worden vervangen. De betreffende woningen ontvangen bericht per post en mail. 
 

Borrel voor huurders.
Op zondag 30 oktober organiseert het bestuur van Vereniging Puntegale wederom een borrel voor de huurders van de Puntegale. Vanaf 15.30 uur zijn alle huurders welkom in het Atrium. 


Open Monumentendag 2016.
Open Monumentendag vond plaats op 10 september en het was weer een groot succes. We mochten veel bezoekers verwelkomen op deze zonnige dag en de borrel aan het einde van de dag was ook erg gezellig. Wij bedanken de fantastische vrijwilligers en gezellige buren die een kijkje kwamen nemen!


Voor in de agenda.
De jaarlijkse kerst/oudjaarsborrel is dit jaar op 29 december vanaf 17 uur, wederom in het Atrium.

Nieuwsberichten bestuur Puntegale, augustus

 • Posted on: 1 augustus 2016
 • By: Iris

 

 

 

 

 

 

Vanaf heden wil het bestuur elke maand een nieuwsbericht op de website plaatsen om de huurders te informeren over actuele zaken rondom de Puntegale. 

Servicekosten 2015
Update 2 augustus: Het bestuur van de Vereniging heeft doorgekregen dat de afrekening deze week de deur uit gaat. De vertraging is ontstaan vanwege problemen met het opnemen van de meterstanden in de brief.

Deuren naar atrium
De deuren naar het atrium zijn vanaf heden weer overdag open en toegankelijk voor de bezoekers van de bedrijven in het atrium. De interne liften zijn sinds de afronding van het sleutelproject zonder sleutel niet meer toegankelijk. 

Verhuur kantoorruimte op parkeerdek, voormalig brandweerkazerne
De kantoorruimte op het parkeerdek, tussen eerste en tweede deur, is per 1 augustus verhuurd aan het Scheepvaart en Transport College (STC). Stadswonen stuurt alle bewoners hierover nog nadere bericht. 

Vrijwilligers gezocht voor Open Monumentendag
10 september is Open Monumentendag. Gebouw Puntegale staat die dag open voor bezoekers om een kijkje te nemen in het voormalige Belastingkantoor. Ook zal de Paternosterlift die dag in werking worden gezet. 
Vind je het leuk om die dag te vertellen over de Puntegale en enkel rondleidingen te geven? Meld je dan aan als vrijwilliger via bestuur@puntegaalstraat.nl

Bewonersborrel op 10 september vanaf 16 uur 
Na afloop van de Open Monumentendag op 10 september a.s. organiseert het bestuur een borrel voor alle huurders in het atrium. Iedereen is welkom!

Metingen luchtkwaliteit Puntegale ten einde

 • Posted on: 1 augustus 2016
 • By: Iris

 

 

Afgelopen jaar zijn er drie metingen inzake luchtvervuiling gedaan rondom de Puntegale. 

Bewoners en bestuur vereniging van de Puntegaalstraat wilden weten wat de maatregelen van de gemeente Rotterdam om luchtvervuiling tegen te gaan, zoals een vrachtwagenverbod voor de ’s Gravendijkwal, voor uitwerking hebben op hun leefomgeving en vragen zich af of er geen waterbedeffect optreedt.

De metingsperiode is ten einde en de eindresultaten van de metingen zijn voor de zomer gepubliceerd en aan de gebiedscommissie van Delfshaven gestuurd. 

De NO2-metingen geven aan dat bij de Puntegaalstaat geen afname te constateren is ten opzichte van een vergelijkbare meetperiode in 2013: In 2013 is het gemiddelde 37,7 μg / m3. In 2015 is het gemiddelde 38,1 μg / m3. Sinds 1 januari 2015 moet Nederland zich houden aan de norm voor stikstofdioxide (NO2) welke 40 μg / m3 is. 

De gebiedscommissie is gevraagd om passende maatregelen te nemen in deze. 

Zie voor meer informatie: http://nos.nl/artikel/2104341-rapport-luchtkwaliteit-in-nederland-op-11-plekken-onder-de-maat.html

Lekkages 22-23 juni 2016

 • Posted on: 27 juni 2016
 • By: Madhoe

Door het zware noodweer in de nacht van 22 op 23 juni jl. is er door gesprongen leidingen waterschade ontstaan in de kelderverdieping en de entree van het gebouw. Bewoners wiens bergingen (mogelijk) ondergelopen waren zijn op donderdagochtend door het bestuur en door Stadswonen hierover geïnformeerd. Stadswonen heeft hier ook een email over gestuurd naar huurders op 24 juni zodat het bericht iedereen bereikte.

Bewoners die schade door lekkage in de bergingen hebben of anderszins die direct gevolg zijn van de lekkage om zich zsm. bij de eigen inboedelverzekering te melden (als dit nog niet is gebeurd). 

Vanwege het aanhoudende extreme (nood)weer in de afgelopen periode neemt het bestuur de lekkages hoog op en heeft haar zorg hierover aan Stadswonen uitgesproken en erop aangedrongen om de staat van het gebouw hoge pioriteit te geven zodat dit in de toekomst kon worden voorkomen. Vaak worden dit soort gebreken helaas pas zichtbaar als zoiets gebeurt. Wij blijven hierover in gesprek met Stadswonen.

Tags: 

Oproep voor Leo ivm zijn tijdelijke afwezigheid

 • Posted on: 8 juni 2016
 • By: Madhoe

Nu onze gewaardeerde servicemedewerker Leo het komende half jaar niet werkzaam kan zijn in de Puntegale, vragen wij iedereen om mee te denken over mogelijk tijdelijk en passend werk elders voor Leo voor de komende 6 maanden in een andere functie dan als servicemedewerker c.q. huismeester, voor +/- 15 tot 20 uur per week. Mocht je ideeën hebben of misschien zelfs beschikken over de mogelijkheid om Leo tijdelijk werk te kunnen geven, horen wij dit graag of je kan je ook zelf tot Leo wenden. 

Tijdelijk afscheid
Leo kan het komende half jaar niet werken via het uitzendbureau of in dezelfde functie bij ons of elders, om per 1 januari 2017 weer bij het uitzendbureau in dienst te kunnen komen. De afspraak nu tussen het uitzendbureau, Stadswonen, Leo en het bestuur is dat Leo per 1 januari 2017 weer terugkomt als servicemedewerker in de Puntegale. 

Donderdag 30 juni is voorlopig de laatste werkdag van Leo bij ons in de Puntegale. Leo heeft aangegeven niet stil te willen staan bij dit moment en geen georganiseerd ‘afscheid’ te willen samen met bewoners. Als bestuur respecteren wij zijn wens in deze. Het staat elke bewoner uiteraard vrij om Leo persoonlijk gedag te zeggen.

Tijdelijke vervanging Leo
Per 1 juli komt er vanuit het uitzendbureau een vervanger voor Leo voor het komende half jaar. 

Informatie over brand en lekkage op 4 juni

 • Posted on: 6 juni 2016
 • By: Madhoe

In een meterkast op de derde verdieping in de vleugel is er op 4 juni in de avond een brandje ontstaan met vooral rookontwikkeling door kortsluiting in een meterkast. De brandweer en politie waren snel ter plaatse en hadden de situatie onder controle. Stromend water uit een waterleidingspijp die is gesmolten door de hitte heeft de brand meteen geblust. Er is niemand gewond geraakt. Door de kapotte leiding is er lekkage ontstaan in de kelder. Dankzij de vereende krachten van doortastende bewoners die het water hebben opgeruimd tot diep in de nacht, kon er schade aan de aangrenzende woningen en kelderboxen worden beperkt. De Vereniging wil de bewoners die hebben meegeholpen bij het opruimen ontzettend bedanken voor hun hulp en steun!

Bewoners die schade door de lekkage of rook hebben of anderszins die direct gevolg zijn van de brand/lekkage, dienen zich zsm. bij de eigen inboedelverzekering te melden (als dit nog niet is gebeurd). Op dit moment functioneert het grijswatersysteem, waarmee het toilet wordt doorgespoeld, bij een aantal woningen in de rechtervleugel niet. De stortbak van de wc kan zelf worden bijgevuld met gewoon water. Ook zitten er bepaalde woningen zonder televisie en/of internet. Stadswonen Rotterdam probeert alle schade en gebreken die hieruit zijn ontstaan zo snel mogelijk op te lossen.

Op dinsdag 7 juni wordt in ieder geval het grijswatersysteem hersteld en worden andere herstelwerkzaamheden verricht in het gebouw. Het grijswatersysteem is opgevangen regenwater waarmee u het toilet doorspoelt.De herstelwerkzaamheden vinden plaats in de middag tussen 12.00 uur en 16.00 uur. Hierdoor kan het zijn dat het grijswatersysteem tijdelijk wordt afgesloten waardoor het hele gebouw het toilet niet kan doorspoelen. Het toilet kan zelf worden doorgespoeld met een emmer water.

Het bestuur heeft het verloop van de gebeurtenissen van zaterdag reeds grondig geëvalueerd met Stadswonen, waarbij de de reactie tijd van de alarmdiensten, communicatie en oorzaak zijn besproken en wij verbeterpunten hebben doorgegeven.

Tags: 

Pagina's