Willem Gisolf | Penningmeester / Algemeen bestuurslid

Willem Gisolf | Penningmeester / Algemeen bestuurslid

Willem vervult sinds maart 2017 de functie van penningmeester en algemeen bestuurslid.