Coolhaven

Input voor zienswijze bestemmingsplan Coolhaven

Op 23 maart jl. was er in de Machinist een inloopavond georganiseerd om de plannen voor de bouw van een aantal woontorens voor zeker 250 woningen naast de Hogeschool Rotterdam op de G.J. de Jonghweg nader toe te lichten. Zie ook http://www.littlecoolhaven.nl.

Het bestuur verneemt graag zo snel mogelijk of en zo ja welke zienswijze bewoners kenbaar maken of hebben gemaakt naar aanleiding van het bestemmingsplan Coolhaven. De deadline hiervoor is 13 april 2017.

Mailen kan naar bestuur [at] puntegalstraat.nl

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-11405.html

Werkzaamheden coolhaven

Vanaf juni 2016 gaat de gemeente werkzaamheden uitvoeren aan riolering en bestrating (rijweg en trottoir) van Coolhaven. De gemeente gaat het riool vervangen in de Coolhaven tussen De Machinist en de Dunantstraat. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt de straat van gevel tot gevel opengebroken.

Fasering en planning
Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. De exacte fasering en planning is op dit moment nog niet precies bekend. Voor de start van de werkzaamheden ontvangen de directe omwonenden en ondernemers nog een brief met informatie over de planning, de bereikbaarheid en de omleidingen.

Bereikbaarheid en parkeren
Tijdens het werk blijven de woningen en panden bereikbaar via loopplanken. Borden geven de omleidingen aan. Er kan niet worden geparkeerd in het gedeelte waar gewerkt wordt. 
Voor invalidenparkeerplaatsen treffen wij aparte voorzieningen.

Meer informatie
Voor de start van de werkzaamheden ontvangen de direct omwonenden en ondernemers nog een brief met informatie over de planning, de bereikbaarheid en de omleidingen.

Informatiebijeenkomst in de Machinist
Datum: 10 december 2015
Om de bewoners en ondernemers te informeren over de komende werkzaamheden werd in december vorig jaar een informatiebijeenkomst georganiseerd. Klik voor de presentatie en het verslag van deze avond.

Bron: Gemeente Rotterdam