luchtkwaliteit

Metingen luchtkwaliteit Puntegale ten einde

 

 

Afgelopen jaar zijn er drie metingen inzake luchtvervuiling gedaan rondom de Puntegale. 

Bewoners en bestuur vereniging van de Puntegaalstraat wilden weten wat de maatregelen van de gemeente Rotterdam om luchtvervuiling tegen te gaan, zoals een vrachtwagenverbod voor de ’s Gravendijkwal, voor uitwerking hebben op hun leefomgeving en vragen zich af of er geen waterbedeffect optreedt.

De metingsperiode is ten einde en de eindresultaten van de metingen zijn voor de zomer gepubliceerd en aan de gebiedscommissie van Delfshaven gestuurd. 

De NO2-metingen geven aan dat bij de Puntegaalstaat geen afname te constateren is ten opzichte van een vergelijkbare meetperiode in 2013: In 2013 is het gemiddelde 37,7 μg / m3. In 2015 is het gemiddelde 38,1 μg / m3. Sinds 1 januari 2015 moet Nederland zich houden aan de norm voor stikstofdioxide (NO2) welke 40 μg / m3 is. 

De gebiedscommissie is gevraagd om passende maatregelen te nemen in deze. 

Zie voor meer informatie: http://nos.nl/artikel/2104341-rapport-luchtkwaliteit-in-nederland-op-11-plekken-onder-de-maat.html

Update Luchtkwaliteit Puntegaalstraat

Dit hele jaar worden er metingen gedaan van de luchtkwaliteit rondom de Puntegale.
Hierbij een update van deze metingen, afgezet tegen de metingen die in 2013 zijn gedaan in de Puntegaalstraat:
Puntegaalstraat 2015: periode 12 Februari t/m 2 Juli = 35, 6 µg / m3
Puntegaalstraat 2013: periode 19 Februari t/m 9 Juli = 32,2 µg / m3

Als je de resultaten van de metingen in 2015 vergelijkt met de metingen door de bewoners in 2013, dan zie je over een vergelijkbare periode nu een verhoging van 10%.
Het wachten is op de resultaten voor het hele jaar.

Op 28 mei was de vergaderkamer in de Puntegale het toneel van een evenement rondom luchtkwaliteit, georganiseerd door het Stadslab Luchtkwaliteit.
Een verslag van dit evenement vind je op:http://www.stadslabluchtkwaliteit.nl/metenisweten/

 

Stadslab Luchtkwaliteit Rotterdam

 

 

 

 

 

 

Stadslab Luchtkwaliteit Rotterdam hield 28 mei een 2e evenement. Ditmaal in ons gebouw.

Het thema; METEN IS WETEN! OF TOCH NIET?
Wat ademen we nu precies allemaal in? Dat varieert van zeezout vanaf de Noordzee, fijn zand vanuit de sahara, uitstoot van de industrie in de haven, landbouw, verkeer maar ook openhaarden. Goede sprekers, innovatieve ontwerpen, een brainstormsessie. Alles kwam voorbij. We kijken terug op een interessante leerzaame avond! http://www.stadslabluchtkwaliteit.nl/

Luchtkwaliteit

Recent zijn er een aantal initiatieven genomen ten aanzien van de verbetering van de luchtkwaliteit rondom het gebouw de Puntegale.

Door een bewoner is een aanvraag ingediend bij de gebiedscommissie Delfshaven om het komende jaar luchtmeetapparatuur te plaatsen rondom de Puntegaalstraat. Op deze manier kan middels data aangetoond worden wat de kwaliteit van de lucht is rondom het gebouw. Dit is in 2013 en begin 2014 ook gedaan in samenwerking met Milieudefensie. Deze data is nodig om initiatieven ter verbetering van de kwaliteit te nemen.

Daarnaast is er de tweede week van januari een flyer verspreid onder de bewoners en buurtbewoners om het vrachtverkeer rondom het gebouw de komende maanden nauwlettend in de gaten te houden. Dit vanwege de sluiting van de s'Gravendijkwal voor vrachtverkeer. De verwachting is dat deze sluiting directe gevolgen heeft voor de Puntegale vanwege toename van sluip(vrachtwagen)verkeer. Ook dit kan consequenties hebben voor de luchtkwaliteit rondom het gebouw.

De komende tijd zal er meer informatie over luchtkwaliteit en de initiatieven hierin te lezen zijn op deze website.