politie

Melden overlast en criminaliteit

Op maandag 20 maart heeft er een voorlichtingsavond plaatsgevonden in ons gebouw, geïnitieerd vanuit Meld Misdaad Anoniem in samenwerking met de politie, de wijkagent en Stadswonen. Hiervoor werden alle beheerders/bestuurders van de Stadswonen-gebouwen van het eiland Coolhaven uitgenodigd. Ons bestuur is daar ook bij aanwezig geweest en heeft de avond als informatief en handig ervaren.

Het doel van deze bijeenkomst was het voorlichten van de bewoners van onze buurt, en hoe wij om kunnen gaan met overlast, onveiligheid en criminaliteit. Wij geven deze informatie graag aan jullie door.

Er zijn drie manieren waarop men melding kan maken van overlast, onveiligheid en criminaliteit: anoniem via Meld Misdaad Anoniem, bij de politie en bij de gemeente.

  • Wijkagent Yvel Blokland was aanwezig bij de voorlichting en gaf aan veel voor onze buurt te willen betekenen en spoort iedereen aan om vooral melding te maken bij de politie in het geval van overlast (geluids- of andersoortige), het signaleren van criminaliteit of wanneer je slachtoffer bent van criminaliteit. Wanneer je belt met het algemene politienummer 0900-8844 is het van belang dat je -naast je melding zelf- altijd verzoekt tot het doorgeven van jouw melding aan de wijkagent. Alleen dan wordt bij hem zichtbaar dat er dingen spelen en kan hij actie ondernemen (naast dat wat de politie zal doen op basis van je telefonische melding). In het geval van levensgevaar moet je altijd 112 bellen.      
         
         
  • Meld Misdaad Anoniem is écht anoniem: je gegevens zullen nóóit worden doorgegeven aan de politie. Meld Misdaad Anoniem is een burgerinitiatief en niet van de politie. Zij geven informatie en meldingen door aan de politie, maar zullen zelf geen actie ondernemen. Hun doel is om het voor mensen mogelijk te maken anoniem melding te doen van criminaliteit en overlast/onveiligheid. Zij zien je ip-adres en telefoonnummer niet en slaan je gegevens ook niet op. Je kunt dus veilig anoniem meldingen maken. Zij zijn 24/7 online en elke dag telefonisch bereikbaar op 0800-7000. Online vind je hen op www.meldmisdaadanoniem.nl
     
  • Ook kun je melding doen bij de gemeente. Er was een medewerker van de afdeling Directie Veiligheid aanwezig en deze gaf aan nauw samen te werken met zowel Meld Misdaad Anoniem als de politie/wijkagent. Zij zetten er zich met zijn allen voor in om onze buurt leefbaar te maken/houden en gaven aan dit alleen te kunnen doen als wij als bewoners melding doen. Dit doe je op telefoonnummer 14010.​

Beneden bij de huismeester kun je visitekaartjes van Meld Misdaad Anoniem ophalen met daarop ook bovengenoemde informatie. Er werd tevens aangegeven dat als je criminele activiteiten vermoedt op een bepaalde plek, dit ook doorgegeven kan worden via bovenstaande nummers.

We hopen middels bovengenoemde informatie meer duidelijkheid te hebben verschaft over de mogelijkheden met betrekking tot het melden van overlast, onveiligheid en criminaliteit.

Politie bericht: Fiets weg? Doe aangifte!

De Vereniging en de Politie vragen bewoners om alerter te zijn om niet de dupe te worden van fietsendiefstal. Er zijn concrete aanwijzingen dat er een stijging is in het aantal fietsendiefstallen rondom de Puntegale en in de wijk. Sluit de fiets altijd af en leg deze met een extra slot vast aan een paal of hek. Nog beter is om de fietsenberging op het terrein van De Puntegale te gebruiken.

Mocht onverhoopt je fiets zijn gestolen, doe dan alsjeblieft altijd aangifte bij de politie: dit kan telefonisch of digitaal !

Zonder aangiftes of meldingen kan de politie niet zien wat er speelt in een bepaald gebied. Aangiftes en meldingen zijn cruciaal om bijvoorbeeld extra surveillance te doen in de wijk, de politie kan soms ook creatief capaciteit inzetten als het gaat om stelselmatige vormen van diefstallen. Maar zonder aangiftes of meldingen kan dit niet. Dit laatste geldt ook voor andere zaken: mocht je bijvoorbeeld in of rondom het gebouw of in de wijk vernielingen of beschadigingen zijn tegengekomen, geweld of bedreiging of ander verdacht gedrag hebben gezien of als je onveilig verkeersgedrag, ander overlast in de buurt of een verkeerd geparkeerde auto zijn opgevallen. Maak een melding of doe aangifte!