puntegaalstraat

Update Luchtkwaliteit Puntegaalstraat

Dit hele jaar worden er metingen gedaan van de luchtkwaliteit rondom de Puntegale.
Hierbij een update van deze metingen, afgezet tegen de metingen die in 2013 zijn gedaan in de Puntegaalstraat:
Puntegaalstraat 2015: periode 12 Februari t/m 2 Juli = 35, 6 µg / m3
Puntegaalstraat 2013: periode 19 Februari t/m 9 Juli = 32,2 µg / m3

Als je de resultaten van de metingen in 2015 vergelijkt met de metingen door de bewoners in 2013, dan zie je over een vergelijkbare periode nu een verhoging van 10%.
Het wachten is op de resultaten voor het hele jaar.

Op 28 mei was de vergaderkamer in de Puntegale het toneel van een evenement rondom luchtkwaliteit, georganiseerd door het Stadslab Luchtkwaliteit.
Een verslag van dit evenement vind je op:http://www.stadslabluchtkwaliteit.nl/metenisweten/

 

Stadslab Luchtkwaliteit Rotterdam

 

 

 

 

 

 

Stadslab Luchtkwaliteit Rotterdam hield 28 mei een 2e evenement. Ditmaal in ons gebouw.

Het thema; METEN IS WETEN! OF TOCH NIET?
Wat ademen we nu precies allemaal in? Dat varieert van zeezout vanaf de Noordzee, fijn zand vanuit de sahara, uitstoot van de industrie in de haven, landbouw, verkeer maar ook openhaarden. Goede sprekers, innovatieve ontwerpen, een brainstormsessie. Alles kwam voorbij. We kijken terug op een interessante leerzaame avond! http://www.stadslabluchtkwaliteit.nl/