stadslab

Metingen luchtkwaliteit Puntegale ten einde

 

 

Afgelopen jaar zijn er drie metingen inzake luchtvervuiling gedaan rondom de Puntegale. 

Bewoners en bestuur vereniging van de Puntegaalstraat wilden weten wat de maatregelen van de gemeente Rotterdam om luchtvervuiling tegen te gaan, zoals een vrachtwagenverbod voor de ’s Gravendijkwal, voor uitwerking hebben op hun leefomgeving en vragen zich af of er geen waterbedeffect optreedt.

De metingsperiode is ten einde en de eindresultaten van de metingen zijn voor de zomer gepubliceerd en aan de gebiedscommissie van Delfshaven gestuurd. 

De NO2-metingen geven aan dat bij de Puntegaalstaat geen afname te constateren is ten opzichte van een vergelijkbare meetperiode in 2013: In 2013 is het gemiddelde 37,7 μg / m3. In 2015 is het gemiddelde 38,1 μg / m3. Sinds 1 januari 2015 moet Nederland zich houden aan de norm voor stikstofdioxide (NO2) welke 40 μg / m3 is. 

De gebiedscommissie is gevraagd om passende maatregelen te nemen in deze. 

Zie voor meer informatie: http://nos.nl/artikel/2104341-rapport-luchtkwaliteit-in-nederland-op-11-plekken-onder-de-maat.html

Stadslab Luchtkwaliteit Rotterdam

 

 

 

 

 

 

Stadslab Luchtkwaliteit Rotterdam hield 28 mei een 2e evenement. Ditmaal in ons gebouw.

Het thema; METEN IS WETEN! OF TOCH NIET?
Wat ademen we nu precies allemaal in? Dat varieert van zeezout vanaf de Noordzee, fijn zand vanuit de sahara, uitstoot van de industrie in de haven, landbouw, verkeer maar ook openhaarden. Goede sprekers, innovatieve ontwerpen, een brainstormsessie. Alles kwam voorbij. We kijken terug op een interessante leerzaame avond! http://www.stadslabluchtkwaliteit.nl/