Willem Gisolf | Penningmeester / Algemeen bestuurslid

Willem Gisolf | Penningmeester / Algemeen bestuurslid

Na vele jaren vanuit mijn oude woning op de Puntegale te hebben uitgekeken, ben ik in oktober 2016 in de Puntegale gaan samenwonen. Sinds maart 2017 vervul ik de functie van Penningmeester voor de vereniging Puntegale. In mijn dagelijks leven werk ik voor een accountantskantoor, dus het penningmeesterschap sluit goed aan bij mijn werk. Naast de verantwoordelijkheid van de dagelijkse financiën van de vereniging zet ik mij ook in voor het contact met Stadswonen inzake de servicekosten. Daarnaast wil ik mij graag inzetten voor de leefbaarheid in en rond het gebouw.

Willem vervult sinds maart 2017 de functie van penningmeester en algemeen bestuurslid.